Budapesti stóladíjak

Budapesti stóladíjak 2014. január 1-jétől

.

Szentmisék

Csendes / orgonás

Esküvő

orgonás esketés

Temetés

Temetés / Sírkő megáldása

Haragozás

1 harang / több harang

Teljes összeg

1.500 / 3.300

30.000

27.500 / 6.000

1.200 / 1.800

Plébános

0

5.000

3.000 / 0

0

Fungens

1.500 / 1.500

7.000

7.500 / 4.000

0

Kántor

0 / 1.200

6.000

7.000 / 0

0

Sekrestyés

0 / 600

5.000

2.000 / 0

0

Temetőlelkészség

0

0

4.000 / 0

0

Templom

0

7.000

4.000 / 2.000

1.200 / 1.800

Megjegyzés:

A stóladíj nem „vételár”, hanem meghagyással kísért adomány. Lelkipásztori tapintattal kezeljük!

Fungens= szertartást végző.Admin