Karitasz

A Karitasz a Katolikus Egyház szeretet szolgálata, mely részben intézményes keretek között működik, de nagyobb részt a plébániákhoz kapcsolódó kis közösségek tagjainak önkéntes szolgálatán alapszik.

Talán legnehezebb, de lélekemelő vállalásunk az önálló életvitelre képtelen, zömmel idős betegek rendszeres látogatása. Megtapasztalhatjuk az idős kor nagyon színes, emberi értékekben gazdag megnyilvánulásait, máskor a szellemi és testi hanyatlás jeleit láthatjuk. Az Úr békéjével szívünkben, lelkileg felkészülve fordulunk feléjük és próbáljuk átadni azt a megtapasztalást, hogy az Úr szeret minket, bizalommal fordulhatunk hozzá minden gondunkban, örömünkben.

Imádságos lelkülettel végzett  beszélgetéseinkben számtalanszor megtapasztalhatjuk a Szentlélek segítő kegyelmét. Adja Isten, hogy munkálkodhassunk az Ő nagyobb dicsőségére!

Szeretettel várjuk munkánkhoz csatlakozni kívánó testvéreinket.

Karitasz órák szerdán és pénteken a plébánián 11.30-12.30 óráig a segítség kérőknek és rászorulóknak.

Szöllősi Balázsné Gizella

“Bizony mondom nektek, amit e legkisebb testvéreim közül eggyel is tettetek, velem tettétek.”
Máté Evangéliuma 25. 40

Balazs-Jozsef-KaritaszAdmin