Cursillo

A Cursillo tulajdonképpen az élet zarándoklatként való megélése. Szűkebb értelemben apostoli eszköz, és mint ilyen, ugyanaz a célja, mint az egyház egésszé: hirdetni Jézus Krisztus evangéliumát. Az teszi sajátossá, hogy figyelembe veszi, ki hol tud maradandó hatást kifejteni a környezetére, illetve a világra. A Cursillo Jézus azon tanításából indul ki, amely szerint “Isten országa köztetek van“, vagyis az emberek közötti szeretetkapcsolatokban. Minden embernek, így a keresztényeknek is szüksége van társakra, őszinte baráti kapcsolatokra, amit kis közösségekben könnyebben megtalál. Krisztus akarjuk elvinni azokra a helyekre, ahová más módon nem jutna el (munkahely,iskola, lakóhely stb.).

Behatolhat-e a kereszténység világi életünk számtalan területére? Megélhet-e ott? Növekedhet-e? Áthathatja-e a világot gyümölcsözőbben és korszerűbben, mint régen? Mi úgy gondoljuk, hogy igen. A Cursillo olyan utat kínál, amely élhető és megosztható mindenkivel, akik folyamatosan Istennel akarnak élni.

Egyházközösségünkben már sokat elvégezték a cursillot (férfiak és nők).

A Cursillo csoportot Telek Mihály vezeti, végzett cursillisták segítségével.Admin